Arkivplan.no

Ålesund kommune fra 2020

Banner

Formålet med arkivplanen for Ålesund kommune

Arkivplanen gir bindande retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Ålesund kommune.

Arkivlova med forskrift ligg til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Ålesund kommune tar vare på arbkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 der det heiter: "Offentlege organ pliktar til å ha arkiv og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta

er tryggja som informasjonskjeldar for samtid og ettertid".

Rådmannen har det overordna arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).

Arkivleiar har det daglege ansvaret for arkivtenesta i kommunen og utarbeider verksemdsplanar for denne.

Arkivplanar før samanslåing: 
Arkivplan for Haram kommune finn du her. 
Arkivplan for Sandøy kommune finn du her. 
Arkivplan for Skodje kommune finn du her. 
Arkivplan for Ørskog kommune finn du her.
Arkivplan for Ålesund kommune finn du her.