Utskriftsvennlig versjon

Katalog

Eldre arkiv: En av hovedoppgavene til Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal er å opprette katalog over avlevert materiale. Før dette gjøres, er den beste oversikten over deponert eldre arkiv en liste over avleverte protokoller fra henholdsvis Borgund kommune og Ålesund kommune.

Arkivserier 1968-2003: Lista over bortsettingsarkivet på rådhuset inneholder både saker fra Saks-arkivsystemet og fagsystemer, men ikke fra bilagsserier. Disse føres på egne årlige kassasjonslister.

Arkivserier fra 2004: Fra 2004 gikk kommunen over til nytt saks-arkivsystem Acos WebSak. For perioden fra 2004 har flere serier blitt fullelektronisk. Oversikt over dette står spesifisert i egen oversikt over den enkelte arkivskaper /arkivserie eller elektronisk system .

Laster...