Elektroniske system

Her skal samtlige av kommunens aktive arkivsystem registreres. Dette gjelder både saksbehandlinssystem og reine fagsystem.

Laster...