Utskriftsvennlig versjon

Kvalitetshåndbok Ålesund kommune

Ålesund kommune har en egen kvalitetshåndbok som ligger på kommunen sin Intranettside.
Kvalitetshåndboka er et sett av prosedyrer som skal sikre at kommunen oppfyller sine lovpålagte oppgaver. Prosedyrene er endelig godkjent av Rådmann.
I forhold til arkiv, sikrer dokumentsenteret at arkivperspektivet er ivaretatt for alle fagområder ved gjennomgang av nye prosedyrer som er lagt ut på høring. Prosedyrene er blant annet om saksbehandling, informasjonssikkerhet, arkiv mm for de ulike fagområdene og i tilknytning til de ulike fagsystemene til Ålesund kommune.

Laster...